دوخت سفارشات

گروه فرهنگی تولیدی حجاب فاطمی

تعرفه خدمات دوخت صنعتی و تعمیرات در کارگاه مرکزی حجاب فاطمی

اجرت دوخت انواع چادر ساده سنتی ( ایرانی ) = 25000 تومان

اجرت دوخت انواع چادر های مدل دار ( ملی ؛ عربی , دانشجوئی و ....) = 35000 تومان

اجرت دوخت چادر جلابیب ( حجاب ) = 40000 تومان

اجرت تعمیرات بدون خرج کار = 10000 تومان

اجرت تعمیرات با خرج کار = هزینه خرج کار + 10000 تومان

مسئول سفارشات خانم نبی خواه 09159751053

تلفن کارگاه 05137582710

گروه فرهنگی تولیدی حجاب فاطمی