اعطای نمایندگی

اعطاء نمایندگی فروش و توزیع محصولات حجاب فاطمی

.

به جهت ترویج فرهنگ حجاب و عفاف و گسترش شبکه فروشگاهی گروه فرهنگی تولیدی حجاب فاطمی آمادگی اعطای نمایندگی در تمامی شهر هائی که در سراسر کشور عزیزمان نمایندگی حجاب فاطمی حضور نداشته باشد را با شرایط ویژه دارد.

کافیست با کلیک بر روی این لینک { فرم اخذ نمایندگی } اطلاعات تکمیلی را از زبان مدیریت حجاب فاطمی جناب نبی خواه شنیده و پس از تکمیل فرم مربوطه مراحل اخذ نمایندگی برای شما ارسال خواهد شد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شماره پاسخگو 09153229917 واحد پذیرش نماینده فعال

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فرم اخذ نمایندگی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شعب حجاب فاطمی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ