Google

اما صادق درباره ی تهاجم فرهنگی چه پیشنهادی داده اند؟

اما صادق درباره ی تهاجم فرهنگی چه پیشنهادی داده اند؟

حضرت علی‌( در نامه‌ای خطاب به فرزندش امام حسن(ع) فرمود: همانا قلب جوان همانند سرزمین خالی است، آنچه در آن بکارند می‌پذیرد و من پیش از آنکه دلت سخت شود به ادب تو مبادرت ورزیدم.

 

امام صادق(ع) فرمود: جوانان را پیش از آنکه گروه‌های منحرف بر شما در این کار سبقت گیرند با حدیث آشنا کنید.

 

چند نکته:

1. قلب جوانان همانند زمین خالی از کشت و آماده هرگونه بذرافشانی است.

2. همان‌گونه که زمین مرده را هر کس آباد کرد مالک می‌شود، زمینه خالی و آماده را هر کس با فکر و مکتب خود آباد کند مالک خواهد شد.

3. مسئولان هدایت دینی، باید پیش از دیگران دل‌های جوانان جامعه را با فرهنگ الهی احیا کنند.

نويسنده : تاريخ خبر : 1393/04/14 - 15:22:42 گروه خبري : حجاب

تصویر ثابت

محصولات تصادفي