Google

گول نخورید و پاک بمانید + کلیپ

گول نخورید و پاک بمانید + کلیپ

در قرآن کریم نیز افرادی که به برخی از مباحث انسانی و فطری اهمیت نداده و پیرو هوای نفسانی خویش شده اند، لقب  حیوان، بلکه گمراه تر از حیوان داده شده است.[2]

اگر بدون تعصب و واقع بینانه نیز به مساله ی حجاب توجه شود، خواهیم فهمید که انسانی که برای اندام خود به بهانه‌ی آزادی(!) هیچ مرز و چهار چوبی قرار نداده، به مثابه ی همان حیوان است، که برای نمایش خود از هیچ پوششی استفاده نمی‌کند.

برای فلسفه ی پوشش و حجاب آنقدر مقالات و پژوهش ها ارائه گردیده که دیگر در اینجا برای آن مجالی باقی نمی‌ماند؛ اما به این مساله باید اشاره کرد؛ که حجاب و پوشش امری فطری است که اگر در احوال هر انسانی ولو بی بندوبار ترین آن ها دقت شود این مساله بوضوح مشخص می گردد؛ چنانچه در برخی از تصاویر برهنه کردن سر زنان می بینیم برخی عمل خود را که برای اولین بار بوده، امری معذب کننده برای خود معرفی کرده اند.[3] در غیر این مثال شواهد دیگری نیز حتی در خجالت کشیدن کودکان زمانی که برهنه می شوند نیز دیده می شود.

البته در قرآن کریم نیز به فطری بودن حجاب و پوشش نیز اشاره شده؛ بعنوان مثال به دو مختصر اشاره می کنیم:

الف: در داستان حضرت یوسف علیه السلام می خوانیم؛ زمانی که زلیخا قصد ارتکاب گناه با یوسف را نمود؛ پارچه ای بر روی بت حاضر در اتاق کشید و وقتی یوسف علت این کار را جویا شد؛ او اظهار نمود که از بت حیا و شرم می کند.[4]

ب: احساس شرم حضرت آدم و حوا علیهماالسلام از  برهنه شدن:

در سوره اعراف در داستان حضرت آدم می خوانیم،  هنگامی که از درخت ممنوعه خوردند و موجب شد تا عیوب آن ها آشکار شود؛ به سرعت شروع به پوشاندن خود، بوسیله ی برگ درختان کردند.[5]

اگر انسان به نتیجه ی چنین اعمالی نیز در جوامع دیگر توجه نماید؛ متوجه خواهد شد که انسان هایی که با رجوع به فطرت خود حقیقت را دریافته اند این نکته را متذکر می شوند که سعی کنید پوشش خود را از دست ندهید؛ چرا که نتیجه ی آن وسیله ایی برای بوالهوسی مردان خواهد شد.[6] و همچنان این سئوال باقیست؛ که با وجود آزادی پوشش در غرب، چرا عده‌ای خود را از این آزادی(!) محروم ساخته و به پوشش اسلامی روی آورده اند. [کــــلیـــــپ]

بنابراین باید دانست که چنین جریاناتی در اصل حیا و عفت ما را نشانه گرفته که نتیجه ی آن نیز به ابتذال کشیدن جوانان و مردم این مرز و بوم خواهد بود. همچنین لازم به ذکر است که صرف به راه افتادن جریاناتی مخالف با عفت و امر فطری حجاب، دلیل بر عقلانی بودن و یا فطری بودن چنین اعمالی نیست؛ بلکه نشانگر هنجار شکنی و فطرت زدایی و شکستن شأن انسانیت می باشد.

نويسنده : تاريخ خبر : 1393/04/01 - 21:56:15 گروه خبري : حجاب

تصویر ثابت

محصولات تصادفي