Google

18 روز تجربه حجاب زنی در بلاد غریب

18 روز تجربه حجاب زنی در بلاد غریب

انیسه روحانی، دختر ایرانی که در یکی از دانشگاه های کانادا درس می خواند دست به آزمایش جالبی زده است. مسأله او این بوده که ساکنان این کشور با زنان با حجاب چگونه رفتار می کنند. جوابی که او پیدا کرده از سوالش هم جالب تر است.

بنا بر این گزارش، وی می گوید که مادرش از نتیجه این آزمایش می ترسید و نگران بود که با من برخورد بدی صورت بگیرد؛ چرا که حجاب یکی از ویژگی های اقلیت های ساکن در این کشور است و ممکن بود به دلیل حجاب داشتن، مردم با من بدرفتاری کنند.

وی می افزاید، من اما بعد از عینک ریباند زدن با حجاب به بیرون از خانه رفتم تا رفتار مردم را ببینم. وی می گوید مردم هنگام داشتن حجاب با من مهربان تر بودند، به من لبخند می زدند و با احترام بیشتری با من برخورد می کردند و من هرگز، قبلا [زمانی که بی حجاب بودم] چنین رفتارهایی را تجربه نکرده بودم.

انیسه روحانی که دانشجوی سال سوم در دانشگاه کوئینز در انتاریو است، برای انجام این آزمایش به مدت ۱۸ روز در ماه ژانویه عینک به چشم زد و لباس سنتی مسلمان را به تن کرد. وی در این مدت در کتابخانه دانشگاه مشغول به کار بوده، به فروشگاه ها و رستوران های نزدیک دانشگاه سر زده است.

نويسنده : تاريخ خبر : 1393/04/01 - 21:48:12 گروه خبري : حجاب

تصویر ثابت

محصولات تصادفي