Google

حجاب از نظر استاد قرائتی

حجاب از نظر استاد قرائتی

در کشورهایی که بی حجاب است نظام خانواده از هم گسسته و آمار طلاق غوغا می کند.

اسلام به خاطر حفظ حیا، کرامت و جلال ، جلوگیری از تشتّت و هوسبازی

و گسستن نظام خانواده حجاب را واجب فرموده.

  باید دانست که حجاب مانع تولید نیست ، بزرگترین صادرات ایران بعد از نفت

، قالی است که تولیدش به دست زنان با حجاب است.  حجاب مانع تحصیل نیست

صدها هزار دانشمند زن در کشور اسلامی ایران شاهد این ادعّاست

حجاب آرم جمهوری اسلامی ایران است.  

دنیا انقلاب اسلامی ایران را باحجاب بانوان می شناسد و ابرقدرتها از این نشانه

پرارزش انقلاب آنقدر هراس دارند که چند دختر مسلمان را

با پوشش اسلامی بر سر درس تحمل نمی کنند.

 

نويسنده : تاريخ خبر : 1393/02/04 - 19:46:00 گروه خبري : حجاب

تصویر ثابت

محصولات تصادفي

چادر مانتو ملیکه 70,000 تومان