Google

افزایش شکستگی در اثر کمبود ویتامین B12

افزایش شکستگی در اثر کمبود ویتامین B12

ویتامین B12 عملکرد بسیاری از آنزیمهای موجود در سلولها را کنترل میکند. این ویتامین نقش مهمی در سلامت سیستم عصبی و پیشگیری از ابتلا به برخی از انواع کم خونیها دارد.
 ویتامین B12 در مواد غذایی حیوانی مانند گوشت قرمز، ماهی، تخم مرغ، پنیر و غیره وجود دارد. کمبود این ویتامین در افراد میانسال به سلامت استخوانها آسیب میزند.
 محققان به مدت 6 سال روی 790 داوطلب بین 70 تا 81 سال بررسیهایی انجام دادند. در ابتدای پژوهش میزان ویتامین B12 و فولات خون این داوطلبان و همچنین نحوهی متابولیسم این ویتامین مورد بررسی قرار گرفت.
 در طول این پژوهش 110 مورد شکستگی دیده شد. محققان مشاهده کردند که 25 درصد افراد با میزان پایین ویتامین B12 بیشتر در معرض شکستگی استخوان قرار دارند. متأسفانه در بین افرادی که میزان این ویتامین پایینتر است نیز خطر شکستگی حتی به 67 درصد یا 74 درصد نیز میرسد.
 به عقیدهی محققان افزایش سن، مصرف دخانیات، شاخص تودهی بدنی، تراکم استخوانی، سابقهی شکستگی، میزان فعالیت بدنی، میزان ویتامین D خون و کلسیم نیز در شکستگی استخوانها تأثیر میگذارند. البته محققان ارتباطی بین کمبود فولات و افزایش خطر شکستگی مشاهده نکردند.
 محققان مشاهده کردند که 25 درصد افراد با میزان پایین ویتامین B12 بیشتر در
معرض شکستگی استخوان قرار دارند. متأسفانه در بین افرادی که میزان این
 ویتامین پایینتر است نیز خطر شکستگی حتی به 67 درصد یا 74 درصد نیز میرسد
به عقیدهی محققان باید پژوهشهای بیشتری انجام شود تا مشخص شود که مصرف مکمل ویتامین B12 میتواند خطر شکستگی استخوان سالمندان را کاهش دهد یا خیر.
البته محققان معتقدند که کمبود ویتامین E نیز میتواند خطر شکستگی استخوانها را افزایش میدهد.
 

 

نويسنده : تاريخ خبر : 1393/01/09 - 21:28:38 گروه خبري : آشپزی و تغذیه

تصویر ثابت

محصولات تصادفي