Google

ازدواج و رابطه آن با حجاب

ازدواج و رابطه آن با حجاب

گفت: وقتی که هروز شیر تازه را به فراوانی بتوان بدست آورد، چرا گاو تهیه کنیم؟! (1) ( با عرض پوزش و شرمندگی از تمام بانوان عفیف ایران زمین به خاطر این مثال )
اگر به دقت این مسئله را بررسی کنیم، به این نتیجه می رسیم که منشاء و سرچشمه بیشتر این دیدگاه ها دو نگاه بدحجابی و چشم چرانی است.
ازدواج همان بهره برداری درست از غریزه جنسی است که خالق مهربان در وجود انسان ها قرار داده و زنان با رعایت پوشش الهی به این مهم و تامین و حفظ تعادل غریزه های مختلف، به خصوص غریزه جنسی کمک می کنند.
پس: 
خواهرم حجاب کن
برادرم نگاهت را بپوشان

 

نويسنده : تاريخ خبر : 1393/01/06 - 21:44:13 گروه خبري : حجاب

تصویر ثابت

محصولات تصادفي

چادر فاطیما 67,000 تومان