Google

حجاب و خاندان پهلوی

حجاب و خاندان پهلوی

این جملات را رضا شاه زمانی گفت که مردان ایرانی از بیکاری مانده بودند چه کنند ولی شاه مشتاق بود که زنان را شاغل کند و البته شاید میخواست با برداشتن حجاب هم برای زنان قبل از ورود به خیابان کار درست کند و هم برای مردان، و هم وسیلهای برای تفریح و سرگرمی آنان.
و چه زیبا شهید مطهری میفرمایند: به بهانه اینکه حجاب نیمی از افراد اجتماع را فلج کرده است، با بیحجابی و بیبندوباری نیروی تمام افراد زن و مرد را فلج کردهاند کار زن پرداختن به خود آرایی و صرف وقت در پای میز توالت برای بیرون رفتن، و کار مرد چشم چرانی و شکارچیگری شده است.[۲]
به هر حال شاید این بهترین کاری بود که رضا شاه میتوانست انجام دهد تا مردم را از حکومت و سیاستها و عقب ماندگیهای آن غافل کند و گرفتار زنان نیمه عریان کوچه و خیابان کند.
اگر بخواهیم تحلیل دقیقتری از جملات این دست نشانده داشته باشیم باید بگوییم آنچه مسلم است اینست که، حجاب مانع کار و فعالیتهای اجتماعی نیست، و بدن و سر ارتباطی به بسیاری از فعالیتها ندارد.
و باید بررسی شود که هدف او از این اقدام عجولانه علیه پوشش، چه بوده است و آیا مجبور به این کار بوده؟ و یا اینکه واقعا سطح تفکرات او در همین اندازه بوده است، که با توجه به شناختی که از رضاشاه میرپنج قلدر داریم میشود گفت: با فروشی که غربیها از لوازم آرایشی در ایران بدست آوردند، (و این فروش هم با توجه به خدمت و هنجار شکنیای که رضا شاه و فرزندش به غرب کردند که هنوز هم به برکت ماهوارهها متاسفانه ادامه دارد،) بعید نیست مجبور بوده باشد.[۳]
رضا شاه به ترکیه رفت و به این نتیجه رسید که چادر و چاقچور، دشمن ترقی و پیشرفت مردم است، چقدر خوب بود به کشورهای آمریکای لاتین و یا آفریقایی و... هم سر می زد و میدید که آن‎ها در عین بیحجابی جزء گرفتارترین و فقیرترین مردم دنیا هستند.[۴]
------------------------------------------
پی نوشت:
[۱] مهدی صلاح، کشف حجاب، زمینهها، پیامدها و واکنشها، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی، ۱۳۸۴، ص ۱۱۸
[۲] مسئله حجاب،شهید مطهری ص۱۰۷
[۳] مساله حجاب، شهیدمطهری ص۹۴ (ارائه آمار از مصرف مواد آرایشی در دوران پهلوی به نقل از روزنامه اطلاعات)

 

نويسنده : تاريخ خبر : 1393/01/02 - 20:23:57 گروه خبري : حجاب

تصویر ثابت

محصولات تصادفي