Google

عكس العمل امام خمینی (ره) به قضيه کشف حجاب

عكس العمل امام خمینی (ره) به قضيه کشف حجاب

 علما را وادار كردند با سرنيزه كه با زنهايشان در مجالس جشن، يك همچو جشني كه با خون دل مردم با گريه تمام ميشد شركت كنند.مردم ديگر هم به همين ترتيب، دسته دسته را دعوت ميكردند و الزام ميكردند كه با زنهايتان بايد جشن بگيريد. آزادي زن اين بود كه الزام ميكردند، اجبار ميكردند با سرنيزه و پليس، مردم محترم را، بازرگانهاي محترم را، علما را، اصناف را به اسم اينكه خودشان جشن گرفتند.» 

حدود شش ماه، پس از واقعه مسجد گوهر شاد، رضاخان با بیاعتنایی به مخالفت علما و مردم مسلمان، در روز ۱۷ دی ۱۳۱۴، قانون کشف حجاب زنان را به طور آشکار و رسمی اعلام کرد و خود به اتفاق همسر و دخترانش (اشرف و شمس) که بدون حجاب بودند، در جشن فارغالتحصیلی دانشسرای مقدماتی که به ابتکار علی اصغر حکمت، وزیر معارف و فراماسونر تشکیل گردید، شرکت و سخنانی ایراد کرد که آغازگر یک دوره سیاه برای زنان ایران بود و سختترین ضربه ها را بر جسم و روح زن مسلمان وارد کرد. (۱) 

اولين عكسالعمل علماي حوزه به مسئله كشف حجاب 

با وضعیت اختناقي که در ایران پدید آمد، امام خمینی (ره) (که در آن زمان در سنین جوانی بود) سایر علمای حوزه علمیه را به خروش آورد و باعث شد تا علی رغم خطر انحلال حوزه نو پای قم از سوی رضاخان، مخالفت خود را با کشف حجاب اعلام کنند. از این رو فضلای حوزه و در رأس آنها، امام (ره) که به حاج آقا روح الله خمینی معروف بود به رئیس حوزه علمیه، مرحوم آیت الله العظمی حاج شیخ عبدالکریم یزدی گفتند: «در هر صورت چارهای جز این نیست که طی یک تلگراف رسمی به این قضیه (کشف حجاب) اعتراض شود، برای این که حجاب از ضروریات دین اسلام است و ما باید از آن دفاع کنیم. اگر هم این طاغوت قبول نکرد که لغو کند، لااقل رفع تکلیف از حوزه و مرجعیت شیعه میشود و این اعتراض در تاریخ میماند.» 

آیت الله حائری یزدی، تلگراف مختصری با این مضمون خطاب به رضا شاه نوشتند که: «حجاب از مسلمات دین اسلام است و کشف آن برای زنان نباید اجباری و الزامی باشد و ....» که با پاسخ اهانت آمیز محمد علی فروغی نخست وزیر وقت و واکنش تند رضاخان روبرو گردید. (۲) 

آیت الله حائری یزدی پس از ماجرای کشف حجاب و کشتار مسجد گوهرشاد هیچ گاه حال و روز خوشی نداشت و این اندوه را تا پایان عمر در دل داشت. 

امام (ره) که یکی از مخالفان سر سخت رضاخان بود و بسیاری از جنایات آن دوران را عیناً مشاهده کرده بودند، در سخنرانيهاي خود در سالهاي بعد اين مسئله را چنين بيان ميكند: 

نمي‏توانیم بفهمیم رضاخان چه جانوري بود!!! 


«امروز روز ۱۷ دي است. من یادم هست، (شاید این آقا هم یادشان باشد؛ هركس سنش به سن ماهاست یادشان هست) كه ۱۷ دي چه شرارتي كرد این آدم؛ چقدر به این ملت فشار آورد، چه اختناقي ایجاد كرد، چه محترماتي را هَتك كرد، چقدر سقط جنین شد در ۱۷ دي و این اطراف ۱۷ دي، چقدر مأموران این و دژخیمان این به مردم تعدي كردند و به زنها تعدي كردند و زنها را از توي خانه‏ها بیرون كشیدند. این مال پدر شما كه من نمي‏توانم شرحش را بدهم. آن كارهایي كه او كرده است نمي‏شود شرحش را داد. این در آن عالم معلوم مي‏شود، (در) این عالم نمي‏توانیم ما بفهمیم؛ نمي‏توانیم بفهمیم چه جانوري بود. (۳) 

پدر و پسر حجم جنایتشان خیلی زیاد بود، حجم خیانتشان بیشتر بود 

خدا می‏داند كه این پدر و پسر با این كشور ما چه كردند! خدا می‏داند كه در طول تاریخ خیانت مثل اینها به ایران نشده بود. تمام سلاطین در ۲۵۰۰ سال یا بیشتر جنایتكار بودند، همه جنایتكار بودند حتی خوبانشان هم جنایتكار بودند، لكن خیانتشان به اندازۀ اینها نبود. آنها به كشور خودشان معلوم نیست خیانت می‏كردند؛ اینها علاوه بر اینكه حجم جنایتشان خیلی زیاد بود، حجم خیانتشان بیشتر بود. 

این پسر به اسم «تمدن بزرگ» با این مملكت چه كرد! 

در زمان رضاخان، كه شاید اكثر شما یادتان نباشد، ما شاهد چه صحنه‏ها بودیم! در همین قم و نسبت به بانوان محترم این قم و در همه شهرها نسبت به بانوان محترم شهرها، او به تبع از كسانی كه تعلیم به او می‏دادند به اسم «كشف حجاب» هتك حرمت اسلام، هتك حرمت مؤمنین، هتك حرمت بانوان ما را چقدر كرد! و مأمورهای او با خانمها و با مخدرات ما چه كار كردند؛ چه سلوك كردند؛ چقدر پاره كردند چادرهای آنها را، چقدر به یغما بردند چادرها و روسریهای آنها را. ما شاهد اینها بودیم، و شماها هم شاهد این پسر بودید كه به اسم «تمدن بزرگ» با این مملكت چه كرد.» (۴) 

»اين حيوانهاي شهوتران كه ميخواهند با نام ترقي كشور با دخترهاي جوان مردم به رقص و عيش و نوش بپردازند باز دست از اين كشف حجاب ننگين كه عفت و درستي عضو جوان حساس ما را به باد داد و از خيانتهاي بزرگ رضاخان به اين كشور بود برنميدارند. غافل از آنكه با درخواست خدا به همين زودي دينداران با مشت آهنين مغز بيخرد آنها را پريشان خواهند كرد و اساس شهوتراني آنها را به سرشان خراب خواهند نمود.» (۵) 

در یکی از سخنرانیهایشان چنین فرمودهاند: 

«من یادم هست که این ها در زمان رضاخان به اسم اتحاد شکل، به اسم کشف حجاب، چه کارها کردند، چه پردهها دریدند از این مملکت، چه زورگوییها کردند و بچهها ساقط شدند در اثر حمله هایی که اینها می کردند به زنها که چادر را از سرشان بکشند.» (۶) 

كشف حجاب دستوري بود از خارج براي اسارت ملت ايران 

«قضیه کشف حجاب یک مطلبی نبود که اینها میخواستند زنها را مثلاً ده میلیون زن را بیاورند در جامعه وارد کنند، اینها یک دستوراتی بود که اینها میگرفتند از خارج، برای اسارت ما اجرا میکردند ... این کشف حجابی که اینها کردند و اسمشان را بعداً «آزاد زنان»، «آزاد مردان» پسر رضاخان گذاشت، من تلخیاش باز در ذائقه ام هست و شما نمیدانید، چه کردید با این زنهای محترمه و چه کردند با همه قشرها، الزام میکردند هم تجار را، همه کسبه جز را، هم روحانیت را، هر جا زورشان میرسید، به این که مجلس بگیرند و زنهایشان (بی حجاب) را بیاورند در مجلس، بیاورید در مجلس عمومی. آن وقت اگر این ها تخلف میکردند، کتک دنبالش بود، حرف دنبالش بود، همه چیزها و حرفها بود و اینها میخواستند، زن را وسیله قرار بدهند از برای این که سرگرمی حاصل شود برای جوانها و در کارهای اساسی اصلاً وارد نشوند.» (۷) 

در كشف حجاب، اينها حجاب انسانيت را پاره كردند

«خدا ميداند كه به اين ملت ايران چه گذشت در اين كشف حجاب. حجاب انسانيت را پاره كردند اينها. خدا ميداند كه چه مخدراتي را اينها هتك كردند و چه اشخاصي را هتك كردند. علما را وادار كردند با سرنيزه كه با زنهايشان در مجالس جشن، يك همچو جشني كه با خون دل مردم با گريه تمام ميشد شركت كنند. مردم ديگر هم به همين ترتيب، دسته دسته را دعوت ميكردند و الزام ميكردند كه با زنهايتان بايد جشن بگيريد. آزادي زن اين بود كه الزام ميكردند، اجبار ميكردند با سرنيزه و پليس، مردم محترم را، بازرگانهاي محترم را، علما را، اصناف را به اسم اينكه خودشان جشن گرفتند.» (۸) 

زن ها در هر ادارهاي وارد شدند، آن اداره فلج شد 

«شما ببينيد بيست و چند سال است از اين كشف حجاب مفتضح گذشته است، حساب كنيد چه كرده ايد؟ زنها را وارد كرديد در ادارات، ببينيد در هر ادارهاي كه وارد شدند، آن اداره فلج ميشود. 


چرا هفده دي را آزاد ميگذارند؟ اينها وسيله منفوريت است، منفور نكنيد سلطان مملكت را . ما نصيحت ميكنيم اين هفده دي را به وجود نياوريد، ما مفاسد را ميدانيم، حفظ كنيد اين مملكت را، ترقيات مملكت به هفده دي نيست. »(۹)
منبع : خبرگزاری دانشجو 
منابع: 
۱- مجله ۱۵ خرداد، شماره ۱۹، سال ۱۳۷۴، ص ۵۷
۲- زندگی نامه سیاسی امام خمینی، جلد۱، ص ۶۳. 
۳- صحيفه امام، جلد ۵، صفحه ۳۷۰؛ بيانات امام در جمع ايرانيان مقيم خارج درباره تبليغات فريبكارانه مطبوعات غرب؛ ۱۷ دي ۱۳۵۷ 
۴- صحيفه امام، جلد ۶، صفحه ۳۵۷؛بيانات در جمع بانوان قم (نقش بانوان در انقلاب اسلامي، ۱۷ اسفند ۱۳۵۷ 
۵- كشفالاسرار، ص۲۸۳ 
۶- سیمای زن در کلام امام خمینی (ره)، ص ۴۶ 
۷- سیمای زن در کلام امام خمینی (ره)، ص ۴۷ 
۸- بيانات امام پس از فاجعه كشتار نوزدهم دي؛ ۱۹ دي ۵۶ 
۹- بيانات امام در مورد شيوههاي مبارزاتي مسلمين ۱۱/۹/۴۱

نويسنده : تاريخ خبر : 1392/12/29 - 21:28:39 گروه خبري : حجاب

تصویر ثابت

محصولات تصادفي

چادر فاطیما 67,000 تومان