Google

ترکیبات میوه ها

ترکیبات میوه ها

مقدار نیاز انسان به این مواد مغذی تابع عواملی مانند سن، وزن، جنسیت، میزان سلامتی و فعالیت های فیزیکی است.
 آب فراوان ترین ترکیب موجود در میوه هاست که در مقادیر بیش از ۸۰ درصد در میوه های مختلف وجود دارد و میزان آن از ۸۲ درصد در انگور تا ۹۰ درصد در توت فرنگی متفاوت است.
در میان میوه ها، انجیر کمترین میزان آب را دارد که ۲۴درصد است.مقدار پروتئین معمولاً کمتر از یک درصد کل وزن میوه تازه است.
از میان اسیدهای آمینه ۱۰ نوع آن برای انسان ضروری است. کربوهیدرات ها شامل پلی ساکارید، مونوساکارید و دی ساکارید است
که مقدار هر یک از این ترکیبات ممکن است در طول دوره رسیدن میوه به طور قابل توجهی تغییر کند. قند عمده اغلب میوه ها نیز گلوکز و فروکتوز است.

 

نويسنده : تاريخ خبر : 1392/12/26 - 20:43:24 گروه خبري : آشپزی و تغذیه

تصویر ثابت

محصولات تصادفي

چادر مانتو ملیکه 70,000 تومان