Google

ازدواج در اسلام

ازدواج در اسلام

در واقع حق ازدواج يکي از حقوق طبيعي و مسلم هر انسان است و هيچ کس نبايد ديگري را از آن منع نمايد. خداوند منان ازدواج را از نشانه هاي لطف و کرم خود شمرده است. در سوره روم آيه 21 آمده است: "و من اياته ان خلق لکم من انفسکم ازواجاً لتسکنوا اليها و جعل بينکم مودّهً و رحمهً". يکي از آيات الهي اين است که براي شما از جنس خودتان همسري بيافريد که نزدش آرامش يابيد و با هم انس گيريد و ميانتان رافت و مهرباني برقرار فرمود. يعني وجود همسر و شريک زندگي باعث ايجاد آرامش و الفت در خانواده مي شود و افراد با انتخاب همسر در مسير زندگي تکامل مي يابند. انسان خردمند بايد در ازدواج، مانند ديگر امور زندگي داراي هدف و انگيزه اي صحيح و منطقي باشد تا در زندگي فردي و اجتماعي موفق گردد.‏
مسيحيان به پيروي از انجيل متي خودداري از ازدواج را بهتر پنداشته اند. اما در دين مبين اسلام، ازدواج مورد ترغيب فراوان قرار گرفته و رهبانيت منع شده است.
 رسول اکرم (ص) مي فرمايد: خداوند مرا براي رهبانيت نفرستاده، بلکه با ديني معتدل و آسان برانگيخته است. من روزه مي گيرم و نماز مي خوانم و ازدواج مي نمايم. هر که مرا دوست دارد، بايد به سنت و روشم عمل کند. و ازدواج از سنت هاي من است. همچنين فرموده اند:
 "من تزوّج أحرز نصف دينه فليتّق الله في النّصف الاخر". هر که ازدواج کند، نيمي از دين خود را دريافته است و بايد در حفظ نيمه ديگر پرهيزکاري پيشه کند. همچنين اين حديث معروف در زمينه ازدواج وجود دارد: "النّکاح سنّتي فمن رغب عن سنّتي فليس منّي". ازدواج سنت من است و هر که بدان رغبت ننمايد، از من نيست.
جوانان بايد با مشورت والدين و ديگر افراد مجرب و مورد اعتماد شريک زندگي خود را انتخاب نمايند. هر گونه تقصير يا قصور از جانب آنان يا مشاوران، نابساماني هاي فراواني را در پي مي آورد و باعث تضييع حقوق فرزندان آنها مي شود، جوانان مصمم به ازدواج بايد رهنمودهاي اسلام را در اين زمينه مد نظر داشته باشند و در هيچ حال از آنها چشم پوشي نکنند.‏
قرآن کريم اوصاف زنان شايسته را در سوره نساء چنين بيان مي فرمايد: "فالصّالحات قانتاتٌ حافظاتٌ للغيب بما حفظ الله". زنان نيکوکار و مطيع و متواضع نسبت به شوهران و حافظ حقوق آنان در غيابشان و پاسدار حقوقي که خداوند بدان ها امر فرموده است.‏
از مجموع روايات بر مي آيد که در انتخاب همسر بايد تقوا و ديانت و حسن سلوک و سلامت جسمي و روحي را ملاک دانست، زيرا اين ويژگي هاي همسر در فرزندان اثري بسزا مي گذارد. دانش امروز نيز نشان مي دهد که وراثت نقش بسيار موثري در شکل گيري ويژگي هاي فرزندان ايفاء 
مي نمايد. به فرموده حضرت علي (ع): "الولد مطبوعٌ علي أمّّه". فرزند ساخته شده مادر است.
 لذا انتخاب همسر شايسته، عاقل و تحصيلكرده باعث رشد عقلي فرزندان و خانواده و سپس کل اجتماع مي شود. همچنين ايشان فرموده اند: "ايّاکم و تزويج الحمقاء فانّ صحبتها بلاءٌ ولدها ضياعٌ". با زنان کم عقل ازدواج نکنيد، زيرا زندگي با آنان آفت است و فرزندان بي ارزشند.‏
در انتخاب همسر اين ويژگي ها و دستورات اسلامي بايد مد نظر قرار گيرد: ديانت، عفت، همترازي و تناسب، اخلاق و ادب، سلامت جسمي و روحي، خردمندي و شوهرداري و اصالت و نجابت خانوادگي. بي ترديد کمترين تسامح و ساده گرفتن هر يک از اين معيارهاي بسيار مهم و حساس، سبب ناراحتي و پشيماني بعدي خواهد شد.

 

نويسنده : تاريخ خبر : 1392/12/21 - 20:35:12 گروه خبري : حجاب

تصویر ثابت

محصولات تصادفي