Google

زنانی که تجارت می شوند!

زنانی که تجارت می شوند!

تصويب مقاوله نامه هاي 29/ 105 از نتايج اين توجه است. اهميت اين موضوع از منظر سازمان بين المللي کار تا آنجاست که به هنگام تصويب اعلاميه اصول و حقوق بنيادين کار در سال 1998 که به موجب آن مقاوله نامه هاي مرتبط با چهار موضوع در زمره حقوق بنيادين کار قرار گرفتند، سازمان، منع کار اجباري را يکي از اين محورها قرار داد. ‏
اما در حال حاضر اسرائيل و در راس آن شهر "تلآويو" اوضاع کارگران اجباري به گونه اي ديگر است . ساکنان اين شهر همه روزه از کنار زنان مهاجري عبور مي کنند که به وعده اي پوشالي از سرزمين هاي سرد اروپاي شرقي به اسرائيل آورده مي شوند و براي تامين هزينه هاي اين مهاجرت مجبورند به مشتريان هوس باز خود دست همراهي دهند. عمده خيابانهاي يك هاينخانه ها در آنقرار دارد، خيابانهاي يك ثيفو ساختمانهاي آن مخروبه و قديمياست. فلش هاي قرمز رنگبر روي ديوارهاي اين مناطق مشتريان را به اين مكانها كه هدايت مي كند .‏
به گزارش انجمن مدافعان حقوق بشر تصاوير زنان برهنه در كنار علامت دلار در جاي جاي اين خيابانها به چشم ميخورد، اما درداخلاينخانه ها، زنان چندان هم مايل و راغب به نظر نمي رسند. زماني كه از كنار درهاي باز خانه ها مي گذريم، مي توانيم اكراه را در نحوه آرايش صورت و موهايشان ببينيم. ‏
‏ عمده اين افراد را دختران جواني همچون"آنا" 
23 ساله يعني دختر رومانيايي كه در سال2002 ميلادي پايش به يك ياز دادگاههاي"اسرائيل"باز شد، تشكيل مي دهند . آنا در اين باره در دادگاه گفت: در سال2001 ميلادي در زادگاهش با دختري"اسرائيلي"به نام"شولا" آشنا شد. شولا به وي قول داد كه در تلآويو با نگهداري از افراد مسن و از كارافتاده، پول خوبي به دست آورد. اما در بدو ورود غير قانوني به اسرائيل به آنها مي گويند كه قرباني قاچاق انساني شده اند و بايد از اين به بعد به عنوان يك زن فاسد به كاربپردازند . ‏
دختري كه خواست عليه قاچاقچيان شهادت دهد اما با بي توجه يپليس مواجه شد . حتي در آن زمان چنين افرادي به عنوان قرباني شناخته نمي شدند و به قول بازجوي پليس"اسرائيل"، اين زنان به عنوان شريك جرم شناخته مي شدند. ‏
به جاي آنكه اين افراد شهادت دهند، صرفا دستگير و از "اسرائيل"خارج مي شدند. همچنين به پليس گفته شده بود كه به هيچ وجه در كار اين خانه ها دخالت نكنند و حتي مقامات ترجيح دادند تا از اين دلالان به عنوان منابع اطلاعاتي هم استفاده كنند . پليس"بئرشبا" به نومي گفت كه موكل مولداويايي دورغ مي گويد و مسئله هرگز اينگونه نيست و اصلا موضوع مهمي نيست. ‏
‏"اسرائيل"امروز با چالشي جدي روبه رو شد. در كشوري كه تقاضا براي خانه هاي فساد سرسام آور است و در هر ماه يك ميليون مراجعه ثبت ميشود، هرگونه واكنشي سخت به نظر مي رسد. سازمانهاي حقوق بشر هم برآوردشان بر آناست كه همه ساله حداقل سه هزار زن براي تجارت"جنسي"به اين كشور قاچاق 
مي شوند. در ماه مي سال2000، سازمان عفو بين الملل، گزارش تكان دهندهاي منتشر نمود كه در آن"اسرائيل" را به خاطر نگاه بي توجه انهاشبه موضوع بردگي"جنس" محكوم نمود.‏
در بررسي صورت گرفته توسط سازمان"هاتلاين" كه در زندان زنان"نواترزا" انجام گرفت، مشخص شد كه يك سوم زنان همانند آنا هنگام ورودشان به"اسرائيل"از حرف ه آينده شاناطلاعي نداشتند . بقيه هم كه از ماجرا اطلاع داشتند، از قاچاقچيان خود قول گرفته بودندكه در "اسرائيل" وضعيت خوبي داشته باشند ‏
از سوي ديگر در خيابانهاي تلآويو، در کنار فروشگاههاي لباس و غذا و آرايشگاهها، فروشگاههايي نيز براي فروش زنان به صورت برده وجود دارد.به گزارش 
سي ان ان در ويترين اين مغازهها، زناني وجود دارند که روي دستانشان اتيکتهاي قيمت نصب شده و علاوه بر قيمت، سن، وزن، قد و کشور محل تولد آنها درج شده است. اسفناکتر اينکه براي نشان دادن محل تولد آنها، عبارت "‏Made in‏" به کار برده شده که براي کالاها به کار ميرود. برخي از اين زنان، در 365 روز سال بيشتر اوقات بين 15 تا 30 بار در روز مورد تجاوز قرار گرفتهاند!‏اين درحالي است که برخلاف تصور و باورعامه مردم مبني بر پايان دوره بردهداري و کار اجباري، سايه شوم اين پديده همچنان بر جوامع بشري سنگيني ميکند و تنها اشکال بردهداري است که تغيير کرده و در دوران مدرن، خود را به شکل قاچاق انسان و سوءاستفادههاي سازمان يافته جنسي نشان ميدهد. ‏

 

نويسنده : تاريخ خبر : 1392/12/19 - 21:09:41 گروه خبري : حجاب

تصویر ثابت

محصولات تصادفي