Google

قارچ چگونه سفت و سفید بماند

قارچ چگونه سفت و سفید بماند

اگر قارچ هنگام پختن،خیلی خیس باشد،آب زیادی از خود پس خواهد داد و به جای آنکه برشته شود ،با بخار می پزد.برای جلوگیری از این کار،قارچ ها را به وسیله یک چنگال هم بزنید و روغن را خیلی داغ کنید.

 

نويسنده : تاريخ خبر : 1392/12/12 - 20:53:48 گروه خبري : آشپزی و تغذیه

تصویر ثابت

محصولات تصادفي