Google

شاهراره ورود به منجلاب فساد

شاهراره ورود به منجلاب فساد

هر عضوی که خداوند در خلقت ما درنظر گرفته است، دارای فواید و ویژگیهایی است. به کار گرفتن آن عضو در راستای بهرهگیری بهینه، هدف عالم آفرینش است که از آن به شکر یاد میشود و مصرف کردن آن عضو در غیر آنچه خدا و دین خدا درنظر گرفته است، کفران و ناسپاسی آن نعمت به شمار میرود.
چشم، یکی از شریفترین، کارآمدترین و سودمندترین نعمتهای الهی است که اگر مورد استفاده درست و صحیح قرار گیرد، دروازه ملکوت میشود و اگر در مسیر نادرست و انحرافی مصرف شود، دام شیطان و روزنه گناه و سرآغاز فتنه و لغزش خواهد شد؛ همچنانكه در حدیث آمده است: «لَیْسَ فِی الْبَدَنِ شَیْءٌ أَقَلَّ شُکْرا مِنَ الْعَیْنِ فَلَا تُعْطُوهَا سُۆْلَهَا فَتَشْغَلَکُمْ عَنْ ذِکْرِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ؛ در مجموعه بدن شما، ناسپاستر از چشم عضوی نیست، پس هرآنچه میخواهد پاسخش ندهید؛ زیرا شما را از یاد خدا باز میدارد». (1)
چشمچرانی، اولین قدم انحراف
چشم، یک از مهمترین موهبتهای الهی به انسان به شمار میآید که انسان میتواند از آن به عنوان وسیلهای مهم جهت انتقال عواطف و احساسات خود استفاده کند و دریچهدل و اندیشهاو باشد. حال اگر اختیار این وسیلهمهم و موهبت الهی را که در اختیار آدمی است، به دست «عقل سلیم» و «قلب پاک» سپرده شود، انتقال عواطف، ابراز احساسات، نگریستنها، نگاهها و نظرها، همه در محـدودهشرع خواهـد بود. چنین چشمی، چشمهامید و ایمان میشود و همهنگاهها و نظرها، عبادت و در نتیجه سبب رشـد، تعـالی و تکـامل آدمی خواهد شد.
از همین روست كه قرآن کریم به انـسان در قبال نگاههایش به طور جدی هـشدار میدهد: «إِنَّ السَّمعَ وَ البَصَرَ وَالفُۆَادَ کَانَ عَنهُ مَسۆُلاً؛ [در پیشگاه حکم خدا] چشم، گوش و دلها همه مسۆولند». (2)
پرهیز از نگاه خیانتكارانه و هوسآلود به نامحرم، به زنان نیز توصیه شده است: «یعلَمُ خَائِنَةَ الأَعینِ؛ او چشمهای که به خیانت میگردد، میداند»
اسلام، عـفّت و پاكدامنی را از ارزشهای والای انسانی و اسلامی شمرده و در مقابل، بیعفّـتی، ناپاکی و بـیبند و باری جنسی را محـكوم كرده است. از این رو ابتدا با راهنمایی و هدایت، مسائل جنسی و شهـوانی را كنترل و تعدیل میكند، همگان را بـه عـفاف و پاكـدامنـی فـرا میخواند، سپس با تدابیر حكمتآمیز و اصولی، زمیـنههای انحـراف را از مـیان بـر میدارد. قرآن و سنّت، حجاب در نگاه را امری مهم دانسته و فرونهادن و ترک نگاه و حفظ پاکدامنی و پوشاندن عورت بر مردان و زنان را واجب و تخلّف از آن را حرام کرده است: «قُلْ لِلْمُۆْمِنینَ یغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَ یحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ؛ [ای پیامبر] به مۆمنان بگو چشمهای خود را (از نگاه به نامحرمان) فروگیرند و عفاف خود را حفظ كنند». (3)
همچنین خطاب بـه زنان بـا ایمان میفرماید: «وَ قُلْ لِلْمُۆْمِناتِ یغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ وَ یحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ؛ و به زنان با ایمان بگو چشمهای خود را (از نگاه هوس‏آلود) فروگیرند و دامان خویش را حفظ كنند». (4)
قرآن کریم نه تنها به حفظ چشم از نگاه و نظر، دستور داده؛ بلکه به پوشاندن چشم نیز دستور داده تا از شناخت و دید مردان به دور باشد. شهید مطهّری… مینویسد: «پوشش و کنترل چشم به مردان در مقایسه با زنان بیشتر توصیه شده است؛ زیرا تمایل مرد به نگاه و چشمچرانی است نه به خودنمایی و تمایل زن بیشتر به خودنمایی است نه به چشمچرانی». (5) البته پرهیز از نگاه خیانتكارانه و هوسآلود به نامحرم، به زنان نیز توصیه شده است: «یعلَمُ خَائِنَةَ الأَعینِ؛او چشمهای که به خیانت میگردد، میداند». (6)
گذرگاه ورود به منجلاب انحرافات و فساد جنسی، «چشمچرانی» و نگاه به نامحرم است. نگاههای آلوده، تخم شهوت را در دل بارور ساخته، صاحبش را به فتنه و انحراف مبتلا میكند. در حدیثی از امام صادق (علیه السلام) آمده است: «اَلنَّظرَةُ بَعْدَ النًّظرَةِ تَزرِعُ فی الْقَلبِ الشَّهْوَةَ وَ كَفی بِها لِصاحِبِها فِتْنَة؛ چشمچرانی، تخم شهوت را در دل میكارد و چنین كاری برای نگاهكننده كافی است كه منشأ فتنه گردد». (7)
نگاه كردن به ناموس دیگران،شیطان است. چشمی كه تیرهای آلوده نگاه را به نامحرمان پرتاب میكند، محل كمین شیطان است. شیطان از كمان چشمهای او ناموس دیگران را نشانه میگیرد.
در حدیث مشهوری از پیامبر (صلی الله علیه ) آمده است: «النَّظَرُ سَهمٌ مَسْموُمٌ مِنْ سِهامِ اِبلیسَ؛ نگاه (به نامحرم) تیز زهرآلودی از تیرهای شیطانی است». (8)
ارزش چشمان پاك
هر یك از اعضای بدن مۆمن نسبت به عبادت پروردگار متعال، وظیفه خاصی بر عهده دارد كه اگر بدان وظیفه عمل كرد، ارزشمند است. امام علی (علیه السلام) درباره مواظبت و حفاظت از چشمها فرموده است: «لَیْسَ فِی الْبَدَنِشَیءٌ اَقَلَّ شٌكراً مِنَ الْعَیْنِ فَلا تُعطوها سٌۆلَها فَتَشْغَلكُم عَنْ ذِكْرِ اللهِعَزَّ وَجَل؛ چیزی در بدن كمسپاستر از چشم نیست، خواستهاش را ندهید كه شما را از یاد خدا باز میدارد». (9)
نگاه كردن به ناموس دیگران،شیطان است. چشمی كه تیرهای آلوده نگاه را به نامحرمان پرتاب میكند، محل كمین شیطان است. شیطان از كمان چشمهای او ناموس دیگران را نشانه میگیرد
رسول خدا (صلی الله علیه وآله) نیز در این باره فرموده است: «كُلُّ عَیْنٍ باكِیَةٌ یَومَ القِیامَةِ اِلّا ثَلاًًثَةُ اَعیُنٍ: عَیْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشیَةِ اللهِ وَ عَیْنٌ غَضَّتْ عَنْ مَحارِمِ اللهِ وَ عَیْنٌ باتَت ساهِرَة فی سبیلِ الله؛ همه چشمها روز قیامت گریانند جز سه چشم: چشمی كه از ترس خدا بگرید، چشمی كه از نامحرم فرونهاده شود، چشمی كه در راه خدا (و پاسداری از كیان اسلام) شبزندهدار باشد». (10)
چشیدن شیرینی ایمان
وقتی چشم آدمی پاك و از خطا و خیانت به دور باشد، قلب آدمی نیز میتواند حلاوت و شیرینی ایمان را بچشد. در سخنی از رسول خدا (صلی الله علیه وآله) آمده است: «اَلنَّظَرُ سَهْمٌ مَسموُمٌ مِنْ سِهامِ اِبْلیسَفَمَنْ تَرَكَها خَوْفاً مِنَ اللهِ اَعطاهُ اللهُ ایماناً یَجِد حَلاوَتَهُ فی قَلْبِهِ؛ نگاه (به نامحرم) تیر زهرآلودی از تیرهای شیطان است و هر كس آن را از ترس خدا ترك كند، خداوند چنان ایمانی به او عطا كند كه شیرینیاش را در دل خویش احساس كند». (11)
پاداش الهی
كنترل چشم از خیانت و نگاه آلوده، پاداش الهی را نیز به دنبال دارد. امام صادق (علیه السلام) فرموده است: «مَنْ نَظَرَ اِلی امْرأَةٍ فَرَفَعَ بَصَرَهُ اِلیَ السَّماءِ اَوْ غَمَضَ بَصَرَهُ لَمْ یَرْتَدَّ اِلَیْهِ بَصَرُهُ حَتّی یُزَوَّجَهُ اللهُ مِنَ الْحُورِ العینِ؛ هر كسی زنی را ببیند و بلافاصله دیدهاش را به آسمان بدوزد یا چشم فرو بندد، چشم باز نگرداند مگر خداوند حوریان بهشتی را به عقد او درآورد». (12)
پی نوشت ها:
1. بحارالانوار، ج 101، ص 106.
2. اسراء: 36.
3. نور:30.
4. نور:31.
5. مسئلهحجاب، صص 145 ـ 144.
6. غافر: 19.
7. محمدتقی مجلسی، روضةالمتقین، ج 9،ص 434.
8. بحارالانوار، ج 104، ص 38.
9. همان، ج 101، ص 35.
10. همان.
11. همان، ج 104، ص 38.
12. همان، ج 101، ص 37.
منبع: تبیان

 

نويسنده : تاريخ خبر : 1392/12/09 - 21:08:09 گروه خبري : حجاب

تصویر ثابت

محصولات تصادفي