Google

حقیقت هایی بسیار جالب که باید درباره آدم ها بدانید

حقیقت هایی بسیار جالب که باید درباره آدم ها بدانید

* وقتی کسی نمیتونه گریه کنه نشون دهنده شکنندگی و ضعف اونه .

* وقتی کسی غیر عادی غذا میخوره بدونید که اضطراب داره .

* وقتی کسی واسه چیزای کوچیک گریه میکنه ، یعنی دل بی گناه و نرمی داره .

* اگه کسی به خاطر چیزای احمقانه و کوچیک از دستت عصبانی شد ، یعنی که خیلی دوستت داره .

انسانهای قوی می دانند چگونه به زندگی شان نظم دهند . حتی زمانی که اشک در چشمانشان حلقه می زند همچنان با لبخندی روی لب می گویند "من خوب هستم"

نويسنده : تاريخ خبر : 1392/12/02 - 21:06:32 گروه خبري : خواندنیها

تصویر ثابت

محصولات تصادفي