Google

راه هاي بالا بردن تمركز

راه هاي بالا بردن تمركز

  
- چند کار را همزمان با هم انجام ندهید: در این وضعیت هرگز نمیتوانید روی یک کار متمرکز شوید. یک کار را تمام کنید و بعد سراغ کار بعدی بروید. 
  
- مثبت باشید: وقتی نیاز به تمرکز دارید مدام به خود یادآوری کنید که میتوانید تمرکز کنید این تکرار لفظی واقعا توانایی تمرکز را در شما افزایش میدهد. 
  
-  آرام باشید: خود را به منظم بودن مقید کنید تا از زمانهای بیشتری استفاده موثر نمایید. با وظایف کوچکتر شروع کنید اما اگر در ابتدا به راحتی قادر به تمرکز نبودید ناامید نشوید به همان کار کوچک بچسبید تا کمکم آرامتر شده و تمرکزتان بیشتر شود. 
  
- نیازهای خود را مدیریت کنید: قبل از آغاز هر کار مطمئن شوید تمام کارها و وسایلی را که به آنها نیاز دارید مرتب و آماده کنید. این کار به کاهش حواسپرتی در حین کار کمک میکند.

 

نويسنده : تاريخ خبر : 1392/11/25 - 20:54:22 گروه خبري : روانشناسی

تصویر ثابت

محصولات تصادفي