Google

حجاب و فلسفه آن

حجاب و فلسفه آن

1. بعضی جنبه روانی دارد.

2. بعضی جنبه خانوادگی دارد.

3. بعضی جنبه اجتماعی دارد.

4. واز همه روشن تر به بالا بردن ارزش واحترام زن و جلوگیری از ابتذال او مربوط است.

حجاب در اسلام از یک مسأله ی کلی تر و اساسی تر ریشه می گیرد و آن این است که اسلام می خواهد انواع التذاذات جنسی به هر شیوه ای ، به محیط خانواده و در کادر ازدواج قانونی اختصاص یابد و اجتماع منحصرا برای کار و فعالیت باشد. بر خلاف سیستم غربی که کار و فعالیت را با لذت جویی های جنسی به هم می آمیزد. اسلام می خواهد این دو محیط را کاملا از یکدیگر تفکیک کند.

ادامه دارد......

نويسنده : تاريخ خبر : 1392/11/07 - 22:37:40 گروه خبري : حجاب

تصویر ثابت

محصولات تصادفي