Google

لزوم کشف حجاب برای استخدام

لزوم کشف حجاب برای استخدام

شاید همه، آگهی های استخدام روزنامه ها با متن هایی مانند نیازمند کارمند خانم با روابط عمومی عالی را دیده ایم. در برخی از موارد خانم هایی که برای مصاحبه به این شرکت ها مراجعه می کنند، با پیشنهاد بی شرمانه مدیر عامل و صاحب کار مبنی بر لزوم کشف حجاب برای استخدام در شرکت روبرو می شوند.

استخدام بی حجاب

با پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل حکومت، تاکید امام خمینی (ره) به عنوان رهبر انقلاب در خصوص حضور زنان در محیط های کاری، حفظ حجاب و شآن زن بود و اینکه این حضور به جایگاه زن به عنوان همسر و مادر در محیط خانواده خدشه ای وارد نکند. اما سال ها است که محیط های کاری خصوصی به مکان های ناامنی تبدیل شده اند که زنان با حضور در آنها خانواده و حیثیت خود را در خطر می اندازند.

با نگاهی به گوشه و کنار شهرها می توان مصادیق متعدد سوء استفاده های ابزاری از زنانی را دید که در محیط هایی متضاد با شأن و منزلت واقعی شان مشغول به کارند. رویکرد حاکم در به کارگیری دختران و زنان در شرکت ها و دفاتر خصوصی و نگاه ویترینی به آنان در تضاد آشکار با فرهنگ ایرانی است.

رخ دادن چنین اتفاق هایی در فرهنگ ایرانی و اسلامی جامعه ما، که در آن زن ستون سلامت اخلاقی، روانی و اجتماعی بوده و مرد از دامان او به معراج می رود، توجیه ناپذیر است.

وقتی از یک رئیس یک شرکت خصوصی جویا شدیم چرا شما از کارمندان خانم می‌خواهید آرایش کرده باشند، این طور مدعی شد که با توجه به اینکه شرکت ما یک شرکت بازرگانی می‌باشد و با بازرگانان سایر کشورها رفت و آمد داریم از کارمندان ایرانی خود نیز خواستار ظاهر غیر ایرانی و اسلامی هستیم!!

فرهنگ فاسد اشتغال

فضای ناامن اشتغال برای زنان و دختران علاوه بر آسیب‌های فردی برای آنها، جامعه را نیز با چالش مواجه می‌سازد. این معضل سبب ارائه الگوهای نامناسب به زنان و دختران جامعه شده و گسترش برهنگی فكری و رفتارهای ضد فرهنگی را به دنبال دارد و در نهایت موجب تسری آسیب‌های اجتماعی و فرهنگ فاسد اشتغال می‌شود.

تداوم نظام سرمایه داری در افزایش مصرف بوده و این افزایش نیز در گرو تبلیغاتی است که جوامع سرمایه داری از طریق آن کالاهای تولیدی خود را به فروش می رسانند. یکی از مهم ترین ابزار تبلیغات در این نظام، زنان هستند که به دلیل جذابیت های ظاهری، تبدیل به عروسکی برای شبکه های تلویزیونی شده اند. در این نظام، زن نه به دلیل موجودیت انسانی، بلکه تنها به علت جذابیتی که به دلیل جنسیت از آن بهرمند است مورد توجه قرار می گیرد

نظام سرمایه داری و استفاده ابزاری از زنان

دکتر مصطفی اقلیما متخصص مسائل و آسیب های اجتماعی معتقد است: استفاده ابزاری از زنان در محیط های کار در کشورهای در حال توسعه بسیار مشهود است. با توجه به اینکه زنان نیروهای کار ارزان تری نسبت به مردان بوده و انرژی بیشتری در کارشان صرف می کنند، استخدام آنها از سوی کارفرمایان با استقبال بیشتری روبرو می شود.

بنابر اظهارات اقلیما، تداوم نظام سرمایه داری در افزایش مصرف بوده و این افزایش نیز در گرو تبلیغاتی است که جوامع سرمایه داری از طریق آن کالاهای تولیدی خود را به فروش می رسانند. یکی از مهم ترین ابزار تبلیغات در این نظام، زنان هستند که به دلیل جذابیت های ظاهری، تبدیل به عروسکی برای شبکه های تلویزیونی شده اند. در این نظام، زن نه به دلیل موجودیت انسانی، بلکه تنها به علت جذابیتی که به دلیل جنسیت از آن بهرمند است مورد توجه قرار می گیرد.

به گفته این آسیب شناس اجتماعی، به رغم خبرهایی مبنی بر افزایش اشتغال زنان در سال های گذشته، تحقیقات اخیر نشانگر اشتغال تنها 10 درصد از زنان کشور است که از این میزان تعداد زیادی از زنان کاربرد ویترینی در مشاغل داشته و تنها به دلیل ظاهرشان به کار گرفته می شوند. این در حالی است که بسیاری از این زنان در محیط های کارشان امنیت ندارند.

به اعتقاد دکتر امان الله قرائی مقدم-جامعه شناس و استاد دانشگاه- نیز نهادهای مسئول باید با نظارت بر محیط های کار از ادامه استفاده ابزاری از زنان جلوگیری کنند. فرهنگ سازی و ارتقای اعتقادات دینی از طریق رسانه ها نیز می تواند از این بی احترامی بزرگ به جایگاه و شآن زنان پیشگیری کند.

حجاب و عفاف اول باید از ادارات دولتی شروع شود

در بحث حجاب و عفاف رویکرد مدیران باید فرهنگی باشد که این کار در هیات دولت در 12بند تصویب شده است و شورای صیانت مسوول اجرای آن شده است .برای اجرای کار فرهنگی 10 میلیارد ریال توزیع شده است که باید این کار در ادارات اجرا شود. معاون وزیرکشور با اشاره به اینکه درحوزه نرم ابزاری باید تلاش شود و از ظرفیت موجود استفاده شود گفت: طرح حجاب و عفاف باید در وزارتخانه ها،آموزش پرورش ،دانشگاه ها و ازاساتید دانشگاهها،معلمان ، دانشجویان و دانش آموزان آغاز شود. وضع حجاب در دانشگاهها بهبود یافته است و براساس یک پایش وارزیابی حجاب و عفاف در 20منطقه تهران نشان می دهد وضعیت حجاب در تهران 9درصد بهبودداشته است و یک درصد در بدحجابی هنجارشکنی دیده می شودکه این مسئله عواطف عمومی را جریحه دار کرده است . راه اصلی جلوگیری از تهاجم فرهنگی غرب مصون سازی فرهنگی است .

نويسنده : تاريخ خبر : 1392/07/24 - 17:55:50 گروه خبري : حجاب

تصویر ثابت

محصولات تصادفي