Google

نقش خانواده و انتخاب همسر مناسب در گسترش فرهنگ عفاف و حجاب

نقش خانواده و انتخاب همسر مناسب در گسترش فرهنگ عفاف و حجاب

خانواده در گسترش فرهنگ حجاب و عفاف نقش محوری دارد، چراکه بخش قابل توجهی از مشکلات اخلاقی ناشی از غلیان نیازهای جنسی و محرومیت‌های عاطفی است و هم‌چنین خانواده کانونی برای ارضاء و اشباع صحیح نیازهای عاطفی و جنسی است.

عکس حجاب

دو دسته برای عفت عمومی آسیب‌پذیر و آسیب‌زا هستند کسانی که تشکیل خانواده نداده‌اند و کسانی که با همسر خود تعامل عاطفی صحیحی ندارند که به عبارتی دچار جدایی خاموش هستند.سه راهبرد اساسی که از سوی قرآن کریم و روایات اهل بیت(ع) در زمینه ترویج عفاف آمده است، که عبارتند از تحکیم خانواده از طریق تنظیم روابط خانوادگی، تطهیر جامعه از محرک‌های جنسی و عاطفی و تشکیل خانواده با معیارهای صحیح از جمله مواردی است که برای ترویج عفاف در جامعه باید مد نظر قرار داد.

باید توجه نمود انتخاب همسر مناسب برای تحقق کارکردهای خانواده از جمله عفاف یک ضرورت است،  تحکیم خانواده از طریق تحکیم روابط خانوادگی بوجود می‌آید از جمله رفع محدودیت در روابط جنسی همانطور که در این باره در آیه ۲۲۳ سوره مبارکه «بقره» و همچنین در روایتی که در اصول کافی، جلد ۵ آمده است بی‌اعتنایی زن و شوهر به نیاز های جنسی یکدیگر ممکن است موجب شود آنان نیازهای خود را در خارج خانواده دنبال کنند.

 آراستگی طرفین در روابط زناشویی را از معیارهای دیگر انتخاب همسر می باشد و آراستگی مرد برای زن و زن برای مرد از اصول مهم زناشویی است؛ همانطور که امام صادق(ع) در حدیثی در توصیف حق شوهر بر زن می‌فرمایند: بر زن است که از خوشبوترین عطرها در حضور شوهر استفاده کند و زیباترین لباس‌ها را بپوشد و با بهترین زینت‌ها خود را بیاراید.

نويسنده : تاريخ خبر : 1392/07/15 - 09:43:39 گروه خبري : حجاب

تصویر ثابت

محصولات تصادفي