Google

عفاف، مصونیت یا محدودیت؟

عفاف، مصونیت یا محدودیت؟

تقریبا در تمامی فرهنگ ها و جوامع، دختر هر اندازه متین تر،با وقار تر و عفیف تر حرکت کند، خود را پوشیده تر نگه دارد و کم تر در معرض تماشای بیگانگان قرار دهد بیشتر مورد احترام و ارزش پسران است. حتی افراد بی بندوبار نیز هنگامی که سر عقل می آیند و می خواهند تشکیل خانواده بدهند، برای گزینش همسر، به دنبال دختری پاک و عفیف می گردند که تا پیش از آن ، با هیچ پسری رابطه نداشته باشد.1

اصولا افراد پاک و عفیف که به عفاف شناخته شده اند، از دسترس آزاد افراد منحرف و آلوده به دور هستند. قرآن کریم می فرماید: رعایت حریم عفاف(در روابط اجتماعی) از سوی زنان ، برای این است که به عفاف و پاکی شناخته شوند و از آزار و اذیت بیماردلان به دور باشند.2

حجاب فاطمی

خودنمایی یا عرضه کردن خود به نامحرمان، از عزت و شُکوه دختران می کاهد. علاوه بر آن ، زمینه را برای نفوذ افراد آلوده و ارتباط با آنان فراهم می سازد و پسران جوان را – که باید مظهر ارده فعالیت ، شجاعت ، مردانگی و تصمیم باشند- به افراد هوس باز ، چشم چران، لوده ، بی ارداه و ضعیف تبدیل می کنند.

نويسنده : تاريخ خبر : 1392/07/01 - 10:55:18 گروه خبري : مقالات

تصویر ثابت

محصولات تصادفي