Google

نکته های ناب پیرامون حجاب

نکته های ناب پیرامون حجاب

 هدف و فلسفه حجاب

هدف اصلی حجاب تشریع احکام در اسلام و قرب به خداوند است که به وسیله‌ی تزکیه‌ی نفس و تقوا به دست می‎آید. از مجموع آیات و احادیث نیز به خوبی استفاده می‎شود که هدف و فلسفه وجوب حجاب اسلامی، ایجاد تزکیه‌ نفس، طهارت ، عفت و پاکدامنی در بین افراد جامعه و ایجاد صلاح و پیش‌گیری از فساد است. حجاب دارای دو بُعد ایجابی و سلبی است. بُعد ایجابی آن، وجوب پوشش بدن و بُعد سلبی آن، حرام بودن خودنمایی به نامحرم است.  فلسفه پوشش اسلامی به نظر ما چند چیز است . بعضی از آن ها جنبه روانی دارد و بعضی جنبه خانه و خانوادگی ، و بعضی دیگر جنبه اجتماعی ، و بعضی مربوط به بالابردن احترام زن و جلوگیری از ابتذال اوست. حجاب در اسلام از یک مسأله کلی تر و اساسی تری ریشه می گیرد و آن این است که اسلام می خواهد انواع لذت های جنسی ، چه بصری و لمسی و چه نوع دیگر ، به محیط خانوادگی و در کادر ازدواج قانونی اختصاص یابد و اجتماع منحصرا برای کار و فعالیت باشد . بر خلاف سیستم غربی عصر حاضر که کار و فعالیت را با لذت جویی های جنسی به هم می آمیزد، اسلام می خواهد این دو محیط را کاملا از یکدیگر تفکیک کند .تقریباً همه افراد، بر این نكته تأكید دارند كه حیا و عفت قدر و قیمت زن را بالا می برد. تمام مردان اعم از خواستگار، شوهر، محارم و نامحرمان، به زن باحیا ، احترام قائلند و زن بی حیا و بی آزرم را حقیر می شمارند.  حقیقت امر این است که در مسأله پوشش سخن در این نیست که آیا زن خوب است پوشیده در اجتماع ظاهر شود یا عریان ؟ روح سخن این است که آیا تمتعات مرد از زن باید رایگان باشد؟ آیا مرد باید حق داشته باشد که در هر محفلی حداکثر تمتعات را (به استثنای زنا) از هر زنی ببرد یا نه؟ اسلام که به روح مسائل می نگرد جواب می دهد : خیر ، مردان فقط در کانون خانواده و در چارچوب قانون ازدواج و همراه با یک سلسله تعهدات سنگین می توانند از زنان به عنوان همسران قانونی کامجویی نمایند. پس روح مسأله به این دو نظریه خلاصه می شود: اول محدودیت کامیابی ها به محیط خانواده و همسران مشروع؛ دوم آزاد بودن کامیابی ها و کشیده شدن آنها به محیط اجتماع و کار . اسلام طرفدار فرضیه اول است.

ضروری بودن مسأله حجاب

بر اساس آیات قرآن و روایات، اصل حجاب یکی از ضروریات‌ دین اسلام است که برای حرمت زنان تشریع شده و اگر كسی علم به ضروری بودن آن داشته باشد و آنرا انكار كند كافر می شود. تمام فقهاى اسلام نیز در این امر اتّفاق نظر دارند و مسأله حجاب را یك امر ضرورى و  از مسلّمات اسلام دانسته اند. یه بیان دیگر  اگر  فردی  علم به ضروری بودن حجاب دارد و آن را رعایت نکند ، اعمال ثواب و خیر دیگر او نیز در  محضر خداوند متعال مورد قبول واقع نمی گردد و مصداق فرد بی نمازی است که  هیچیک از اعمال  دیگر او  در نزد خداوند مورد قبول  واقع نمی گردد.

آیا لزوم پوشش بانوان درقرآن مطرح شده؟

حجاب یکی از دستورات قرآن است که ارزش اخلاقی زن در جامعه را تعیین می‏نماید. پوشش زن در اسلام این است که زن در معاشرت خود با مردان بدن خود را بپوشاند و به جلوه گری و خودنمایی نپردازد. آیات مربوطه نیز همین معنی را ذکر می نماید و فتوای فقها هم مؤید همین مطلب است و ما حدود این پوشش را با استفاده از قرآن و روایات در ادامه ذکر خواهیم کرد.بحث لزوم پوشش بانوان ازمواردی است که باصراحت و روشنی درقرآن آمده است. در قرآن مجید بیش از ده آیه در مورد حجاب و حرمت نگاه به نامحرم وجود دارد.براهمیت عفت و پاکدامنی و حفظ حرمت اجتماع، به طرق مختلف و مکرردرقرآن تاکید شده است که دراین آیات مضمون و نکته های زیرمطرح شده:

*  تذکر به زنان و مردان درباب پرهیز از نگاه حرام و رعایت پاکدامنی

*  نهی زنان ازآشکارنمودن زینتها

*  پوشاندن گردن و سینه با روسری یا مقنعه

 *  ذکر موارد استثناء ازحکم پوشش

*  پرهیزازخودنمایی و جلب توجه نامحرمانبرخی از سوره ها و آیات مربوط به حجاب عبارتند از: سوره نور، آیات 30، 31،  33 و 60 ؛ سوره احزاب آیات 35، 53، 55، و 59.

حداقل پوشش زنان در قرآن

کیفیت پوشش بانوان حداقل دردو آیه از قرآن(سوره نور، آیه 31 و سوره احزاب، آیه 59 ) به روشنی بیان شده است.علاوه بر قرآن که دو شکل خاص از پوشش را برای زنان در مقابل نامحرم توصیه کرده است، در برخی احادیث نیز چهار پوشش ویژه برای زنان در مقابل نامحرم، به نام پیراهن، مقنعه، چادر و ازار معرفی شده است.در اینکه پوشانیدن غیر صورت و دو دست (از مچ به پایین) بر زن واجب است از لحاظ فقه اسلام هیچگونه تردیدی وجود ندارد چراکه این قسمت جزء ضروریات و مسلمات است. چه از نظر قرآن و حدیث و چه از نظر فتاوی فقها، در این باره اختلاف و تشکیکی وجود ندارد. بنابراین مقدار پوشش زنان، طبق نظر قرآن و مشهور فقها، همه بدن به استثنای گردی صورت و دو دست از مچ تا نوک انگشتان است،

حجاب و نهضت عاشورا

در واقعه کربلا زنان بسیاری حضور داشتند و در این جریان نقش آفرینی کردند. آنان در اوج مصائب و سختی ها، حریم عفاف و حجاب را پاس داشتند. در روایات آمده است که چون قافله کربلا نزدیك دمشق شدند جناب ام كلثوم (ع) نزدیك شمر (ملعون) رفت و به او فرمود چون خواستی ما را داخل شهر كنی سرهای شهدا را از بین محامل بیرون ببرید  و پیش دارید تا مردم به تماشای آنها مشغول شوند و به ما كمتر نگاه كنند. شمر (ملعون) فرمان داد تا سرهای شهدا را بر نیزه‌ها كرده و در میان محامل و شتران حرم بازدارندتا مردم بیشتر نظاره گر باشند و ایشان را بسیار نظر كنند. سهل بن سعد ساعدی از صحابه رسول اکرم (ص) نقل کرده است : دیدم كه بازارها را آذین بسته‌اند و پرده‌ها آویخته‌اند و مردم زینت بسیار كرده‌اند و دف و نقاره و انواع سازها می‌نوازند. تا آنكه از جمعی پرسیدم كه مگر در شام عید هست؟ گفتند این فرح و شادی برای آن است كه سر امام حسین علیه السلام را  از عراق برای یزید (پلید) به هدیه آورده‌اند. به نزدیك دروازه دمشق رسیدم و دیدم زنان و كودكان بسیار بر شتران برهنه (بدون کجاوه) سوار كرده و می‌آورند. به نزدیك یكی از ایشان رسیدم و پرسیدم كه تو كیستی؟ گفت من سكینه دختر امام حسین علیه السلامم. گفتم اگر خدمتی داری به من بفرما. جناب سكینه (ع) فرمود كه به آن بدبختی كه سر پدر بزرگوارم را به همراه دارد بگو از میان ما بیرون رود و سر را پیشتر برد كه مردم به نظاره آن سر منوّر مشغول شوند و دیده از ما بردارند و به حرمت رسول خدا (صلی الله علیه و آله) اینقدر بی‌حرمتی روا ندارند. سهل گفت من به نزد آن ملعون كه سر آن سرور را به نیزه داشت رفتم ، چهارصد دینار طلا از من گرفت و حاجت مرا روا كرد.  

حجاب از دیدگاه امام خمینی (ره)

بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران بی حجابی و بی بندوباری را ترفند استعمار برای تخدیر و به نابودی کشیدن نسل کشورها می دانستند. حضرت امام (ره) برای حفظ ارزش بانوان و به بازی گرفته نشدن شخصیت آنان در جامعه بر حجاب تأکید می کردند. حضرت امام(ره) راحل اگر چه چادر را حجاب کاملی می دانستند ولی پوشش های مشابه چادر مانند مانتو گشاد که موجب مفسده نمی شود را نیز کافی می دانستند.

پیامد اختیاری بودن حجاب در جامعه

امروزه در جوامع غربی این امرکاملاً مشهود است که با دادن یکسری آزادی های مدنی به زن و مرد، زنان جامعه خود را تبدیل به یک کالای جنسی و یا تجاری نموده اند و مقام و جایگاه واقعی زن را صرفاً در این آزادی های مدنی خلاصه نموده اند. در مورد جوامع غربی این سئوال مطرح است؛ آیا غرب که محدودیت روابط زن و مرد ، دختر و پسر را برداشته است، حرص و ولع جنسی در بین آنان فروکش کرده است یا افزایش یافته است؟!  پاسخ هر انسان واقع‎بین و منصفی به این سؤال این است که نه تنها حرص و ولع جنسی در غرب افزایش یافته است، بلکه هر روز شکل‎های جدیدتری از تمتّعات و بهره‎برداری‎های جنسی در آنها رواج و رسمیت می‎یابد.بعضی ها تصور می کنند که برداشته شدن اجبار در حجاب و اختیاری بودن آن در جامعه باعث می شود به تدریج چهره  بی حجاب زن برای مرد عادی شود و به تبع آن برخی اعمال بزهکاری و مزاحمتها کاهش می یابد. در پاسخ باید گفت که ممکن است چنین چیزی موثر باشد اما مشروط بر اینکه میزان این بی حجابی ثابت بماند که با مطالعه در جوامع غربی و جامعه امروزی ما ؛ تجربه نشان داده است هیچوقت چنین نخواهد شد. زیرا هر وقت زن احساس کند این نوع لباس و آرایش برای جامعه عادی شده، لباسی انتخاب می کند که پوشیدگی کمتری داشت باشد و آرایش غلیظ تری بر چهره اش می نشاند تا باز هم بتواند توجه دیگران را به خود جلب کند؛ یعنی دقیقاً همان مسئله ای که در جریان مدگرایی برای افراد اتفاق می افتد. همچنین از دیدگاه قرآن و ائمه معصومین (ع) از آنچه که درجامعه اسلامی موجب خدشه دار شدن عفت عمومی می گردد، منع شده است.

فواید و آثار ارزشمند رعایت حجاب

*   زمینه ایجاد آرامش و آسایش در جامعه

*   حفظ اصالت خانواده

 *   تعدیل و رام شدن غرایز

*   محدود شدن لذت های جنسی، به محیط خانواده و در چارچوب    ازدواج مشروع

 *   استحکام پیوند خانواده و  بیشتر شدن انس و الفت بین زن و شوهر

 *   حفظ و استیفای نیروی کار و فعالیت در سطح جامعه

 *   کاهش مدپرستی و مصرف لوازم آرایشی بانوان و در نتیجه صرفه جویی و کاهش هزینه های مصرفی خانواده.

*   حفظ ارزش‎های انسانی جامعه ( عفت ، پاکدامنی، حیا و متانت)

*   کاهش بی بند و باری و مفاسد اجتماعی

*   هدایت و بهره‎مندی صحیح و مطلوب از امیال و غرایز انسانی

*   حفظ شخصیت زن و بالارفتن ارزش و احترام او در جامعه

*   تمایل بیشتر جوانان به ازدواج و تشکیل خانواده

*   قطع سلطه و استعمار غرب بر زنان مسلمان

کتابهای مفید در این زمینه

* فتاحی زاده، فتحیه. حجاب از دیدگاه قرآن و سنت. انتشارات بوستان کتاب.

* مطهری، مرتضی. مسئله حجاب. انتشارات صدرا.

* عدالتیان، مهدی. نامه ای به خواهرم. انتشارات گل محمدی.

* ساعتچی، احمد علی. چرا حجاب. انتشارات منیر.

نويسنده : تاريخ خبر : 1392/06/10 - 00:18:49 گروه خبري : حجاب

تصویر ثابت

محصولات تصادفي

چادر کوثر کن کن 115,000 تومان